Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 05-Apr-2024

Giltighetsdatum: 05-Apr-2024

Denna Integritetspolicy skildrar policyn för
8x.se,
Bultgatan 7,
Sundsvall
853 50,
Sverige,
e-post: [email protected],
telefon: 4664102553
avseende insamling, användning och utlämnande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats (https://8x.se). Genom att komma åt eller använda Tjänsten godkänner du insamlingen, användningen och utlämnandet av din information i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till detta, vänligen använd inte Tjänsten.

Vi kan ändra denna Integritetspolicy när som helst utan förvarning och kommer att publicera den reviderade policyn på Tjänsten. Den reviderade policyn blir effektiv 180 dagar efter att den publiceras på Tjänsten, och din fortsatta användning av Tjänsten efter denna tidpunkt innebär att du accepterar den reviderade Integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

 1. Hur vi använder din information:

  Vi kommer att använda den information vi samlar in om dig för följande ändamål:

  1. Marknadsföring/Reklam
  2. Testimonials
  3. Administrativ information
  4. Målriktad reklam
  5. Webbplatsens skydd

  Om vi önskar använda din information för något annat ändamål kommer vi att be om ditt samtycke och endast använda din information efter att ha mottagit ditt samtycke och då endast för de ändamål för vilka du har gett ditt samtycke, såvida vi inte är lagligen skyldiga att göra annorlunda.

 2. Hur vi delar din information:

  Vi kommer inte att överföra din personliga information till tredje part utan ditt samtycke, förutom under begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

  1. Analys

  Vi kräver att dessa tredje parter använder den personliga informationen endast för det ändamål för vilket den överfördes och inte behåller den längre än nödvändigt för att uppfylla detta ändamål.

  Vi kan också avslöja din personliga information i följande fall: (1) för att följa tillämplig lag, förordning, domstolsbeslut eller annan juridisk process; (2) för att verkställa avtal med oss, inklusive denna Integritetspolicy; eller (3) för att svara på påståenden att din användning av Tjänsten bryter mot tredje parts rättigheter. Om Tjänsten eller vårt företag fusioneras eller förvärvas av ett annat företag, kommer din information att vara en av de tillgångar som överförs till den nya ägaren.

 3. Dina rättigheter:

  Beroende på tillämplig lag kan du ha rätt till åtkomst, rättelse eller radering av dina personuppgifter, motta en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller motsätta dig aktiv behandling av dina uppgifter, be oss överföra (portera) din personliga information till en annan entitet, återkalla samtycke till att vi behandlar dina uppgifter, rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet och andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämpliga lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss på [email protected].

  Du kan välja att inte ta emot direktmarknadsföringskommunikationer eller profilering vi utför för marknadsföringsändamål genom att kontakta oss på [email protected].

  Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla den nödvändiga personliga informationen eller återkallar samtycket för att behandla den för de nödvändiga ändamålen, kanske du inte kan komma åt eller använda de tjänster för vilka din information efterfrågades.

 4. Cookies etc.

  För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i förhållande till dessa spårningstekniker, vänligen se vår Cookiepolicy.

 5. Säkerhet:

  Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Dock, med tanke på de inneboende riskerna, kan vi inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte garantera säkerheten för någon information du överför till oss och du gör så på egen risk.

 6. Länkar till tredje part & Användning av din information:

  Vår Tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Denna Integritetspolicy täcker inte integritetspolicyn och praxis för några tredje parter, inklusive någon tredje part som driver någon webbplats eller tjänst som kan vara tillgänglig via en länk på Tjänsten. Vi råder dig starkt att granska integritetspolicyn på varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyerna eller praxis hos några tredje parts webbplatser eller tjänster.

 7. Ansvarig för klagomål/Dataskyddsombud:

  Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av din information som är tillgänglig hos oss, kan du mejla vår Ansvarig för klagomål på 8x.se, Bultgatan 7, 853 50 Sundsvall, Sverige, e-post: [email protected]. Vi kommer att adressera dina funderingar i enlighet med tillämplig lag.